top of page

Kültürel Mimaride Sahne Arkası

Tasarım, mimari ve iç mimarlık birçok alt dala ayrılsa da, kapsadıkları geniş alanlardan birinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni uzmanlık grupları ve tanımlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan biri ülkemizde pek bilinmiyordu. Bu yeni bir uzmanlık “Kültürel Mimari Tasarım”dır. Bu yazıda kültürel mimari tasarımın ne olduğunu sorduğunuzu varsayalım. O halde Desmus'un Türkiye'de tanıtımına öncülük ettiği ve mimari tasarım ekibiyle uzmanlaştığı bu alandan bahsedeceğiz.


Kültürel Mimari Tasarım Nedir?Mimaride ve iç mimaride öncelik, çalışma alanlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve mekânın işlevine uygun bütçe dostu tasarımlar ortaya çıkarmaktır. Bunun için bir yerin ihtiyaç tablosunu iyi çizmek gerekir. Unutulmamalıdır ki farklı mekanların ayrı konseptleri vardır ve buna göre ihtiyaçları da değişmektedir.


İşte burada kültürel mimari devreye giriyor. Gösteri mekanları, kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği opera, oditoryum gibi etkinliklere uygun salon ihtiyaçları, bu alanda uzman profesyoneller tarafından belirlenir. Kültürel mimarlık tasarımcıları, opera ve klasik müzik konser salonlarının akustik değerleri arasındaki farkı, kültür ve kongre merkezlerindeki ses dengesini ve optimum ses değerlerini, sahnedeki tüm işlemlerde ihtiyaç duyulan sahne mekaniğini ve içine alacak oturma kapasitesini detaylı bir şekilde planlar. Tiyatrolarda seyircinin rahatını ve benzeri nüansları hesaba katar. Kültürel mimari mekanların ideal gereksinimleri bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.


Kültürel mimarlık hizmeti veren Desmus, kültür merkezinin planlanmasında ve yapımında birbirinden tamamen farklı parametrelerin olduğuna ve işletme ihtiyaçlarının proje aşamasında belirlenmesinin yatırımı daha verimli hale getirdiğine inanıyor. Kentlerin dokusundaki ikonik değerlerden biri olarak kabul edilen kültürel mekanların tasarımı konusunda çok değerli projelere imza atıyor.


Kültürel Mimari Tasarım Neden Gereklidir?Kültür merkezlerinin ve sanat performanslarının toplum için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kentleri ve toplumları bir üst düzeye taşıyacak kavramlar arasında kültür ve sanatın yeri büyük, doğru şekillendirilmesi ve yeni nesillere aktarılması gerekiyor.


Kültür merkezlerinin sanatçı ya da sanatseverler için kaynakları amacına uygun verimli bir şekilde kullanabilmesi için kültürel mimari tasarıma gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir. Sanattan alınan keyfin en üst düzeyde hissedilmesi ve keyifli vakit geçirebileceğimiz mekanlara dönüştürülmesi için her kullanıcı için ideal konfor seviyesinin ayarlanması gerekmektedir.

Hak ettiği şeye cevap vermek ve bu alanın bilinirliğini artırmak dönüşüm için hayati önem taşıyor. Çünkü bu yapılar sadece bina olmaktan çıkıp toplumun devamlılığı için en uygun 'içerik üretim evi'ne dönüşüyor.


Mekanlar tüm bunları yaparken gelecek nesillere ve topluma ışık tutmaya uygun bir şekilde sürdürülebilirlik, esneklik ve verimliliği ön planda tutmalıdır.


Desmus Size Nasıl Yardımcı Olabilir?Desmus, alanında ve performatif alanların yönetiminde yılların deneyimiyle uzmanlık alanını "Kültürel Mimari" olarak tanımlıyor. Konsept tasarımdan iç mimari tasarıma, gürültü ve ses kontrolünden akustik tasarıma, profesyonel sistemlerin tasarımından sahne mekaniğine, işletme ve işletmeye yönelik planlama çalışmalarından iç mimariye kadar kültür mimarlığının her alanında uzman ekibiyle yer alabilmektedir. Sahada sağladıkları hizmetler.


Desmus, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, eğitim kurumları, otellerin toplantı alanları ve kültür yapıları gibi mekanlarda optimum konfor düzeyini getirmeyi amaçlar. Desmus'un temel amacı, kültürel mimari yapıları şehirler ve insanlar için çekim merkezleri haline getirmektir.


Desmus, mimar ve mühendislerden oluşan yaratıcı ekibiyle tasarıma başlamadan önce inşaatın amacını, yatırımcının beklentilerini, kullanıcı ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını da inceler. Çevresel ve ekonomik faktörleri tam olarak ele alarak ideal bir merkez haline getiriyor. Desmus bunu yaparken insan etkileşimini maksimum seviyede tutmaya özen gösterir.

Commenti


bottom of page