top of page

Bina Kodu Uyumluluğu

Bina yönetmeliğine uygunluk tasarımı, yerel ve ulusal bina yönetmeliklerinde belirtilen gereklilikleri karşılayan bir bina tasarlama sürecini ifade eder. Bina kodları, binaların güvenli ve işlevsel bir şekilde inşa edilmesini sağlamak için yürürlüğe konan düzenlemelerdir. Yönetmelikler, yapısal bütünlük, yangın güvenliği, erişilebilirlik, enerji verimliliği ve daha fazlası dahil olmak üzere bina tasarımıyla ilgili çok çeşitli hususları kapsar.

Desmus ekibi, bina kodlarına uygunluğu sağlamak için binaları tasarlarken kodların özel gerekliliklerini dikkate alır. Bu, yangından korunma, elektrik kabloları ve sıhhi tesisatla ilgili olanlar gibi ilgili düzenlemelerin anlaşılmasını ve bunların bina tasarımına dahil edilmesini içerir. Ayrıca, inşaat başlamadan önce tasarımın yerel inşaat yetkilileri tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekir.
 

Kod uyumluluğu tasarımı oluşturma süreci tipik olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç aşamadan oluşur:

  • Planlama: Planlama aşamasında Desmus ekibi binanın kullanım amacını ve temel yerleşim planını belirler. Planlanan tasarımın ilgili tüm düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için yerel bina yönetmeliklerini de gözden geçiriyoruz.

  • Şematik dizayn: Bu aşamada, odaların boyutu, şekli ve konumu dahil olmak üzere binanın kabaca bir planını oluşturacağız. Ayrıca olası kod uyumluluğu sorunlarını da belirliyor ve gerektiğinde tasarımda değişiklikler yapıyoruz.

 

  • Tasarım geliştirme: Tasarım geliştirme aşamasında, kat planları, görünüşler ve kesitler dahil olmak üzere önceden hazırlanmış ayrıntılı planlar oluşturur veya kullanırız. Ayrıca, tasarımın ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için gerekirse malzemeleri ve kaplamaları da belirtiyoruz.

Bina yönetmeliğine uygun tasarım, bina sakinlerinin güvenliğini ve binanın uzun ömürlü olmasını sağlamak için önemlidir. Bina kodlarını takip ederek, güvenli, dayanıklı ve amaçlarına uygun olarak işlevsel binalar yaratabiliriz.
 

bottom of page