top of page

Hizmetler

Kültürel değerleri yansıtmak ve şekillendirmek için kültür ile mimari yakından ilişkilidir. Kültürün, mimarinin ve diğer tüm sanatsal ifadelerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir yapıda hizmetlerimiz bu ilişkileri detaylandırmaya, keşfetmeye ve yansıtmaya odaklanmaktadır.

Kapsamlı hizmet portföyümüzü keşfedin.

Mimari

Proje Analizi

Projenin potansiyelini ve sınırlamalarını belirlemek, tasarımı etkileyebilecek sorunları tespit etmek için yapılan fizibilite ve değerlendirme çalışmalarıdır.

Konsept Tasarım

Genel tasarım vizyonunu görsel olarak iletmek için eskizler ve 3D render'lar dahil olmak üzere ön tasarım konseptlerinin oluşturulmasını kapsar.

İç Mimarlık

İşlevsel ve estetik yaşam alanları oluşturmak için iç mekanların planlamasını, tüm materyallerin, mobilyaların ve dekoratif bitişlerin tasarımını kapsar.

Detaylı Tasarım

İnşai uygulama için gerekli bilgileri sağlayan; kat planları, cephe görünüşleri, kesitleri ve tüm detay mimari çizimlerin hazırlanmasıdır.

Kültürel Miras Korunması

Tarihi yapıları korumak ve restore etmek için uygulanacak çözümlerin tasarımı ile yapıların belirlenen amaçlarına hizmete devam etmelerini sağlamaya yönelik planlama çalışmalarını kapsar.

Mühendislik

Yapısal

Binalara ait yapısal elemanların, yerçekimi, rüzgar ve sismik aktivite gibi etkenlere göre dayanım yük ve kuvvetlerinin tasarım planlamasını kapsar.

MEP

Tüm Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tsıhhi tesiesisat sistemlerine ait tasarım çalışmalarıdır.

Alt Yapı

Tüm projelerin planlama, arazi düzenleme, drenaj ve yardımcı bağlantılarının tasarımını kapsar.

Çevresel

Sürdürülebilir tasarım uygulamalarına odaklanan; enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetim başta olmak üzere ilgili stratejilerin planlamasını kapsayan çalışmalardır.

Yangın Koruma

Yangın güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak, binalar içinde yangın tehlikelerini algılamak, kontrol etmek ve hafifletmek için ilgili sistemlerin ve stratejilerin tasarımını kapsar.

Akustik

Genel Bina Akustiği, Mekan Akustiği, Elektro Akustik, Gürültü ve Titreşim Kontrolü, Ses Yalıtımı ve Kayıt Stüdyoları akustik tasarım ve detay çözüm çalışmalarını kapsar.

Performans Sistemleri Tasarımı (AVL)

Ses, Görüntü ve Işık sistemleri gibi performans alanlarından ihtiyaç duyulan tüm sistemlere ait tasarım çalışmalarını kapsar.

Sahne Mühendisliği

Bir etkinlik mekânının ihtiyaç duyabileceği uçan bar, trap kaldırma, askı, sahne eğim, tiyatro koltuk sistemleri, sahne asansörleri, döner platformlar, sahne platformları, orkestra çukurları ve diğer özel çözümlerin tasarımı ve uygulaması için yapılan çalışmalardır.

İhale Dokümantasyonu

İhaleler için gerekli olan şartnamelerin oluşturulması,metraj, keşif ve tahmini maliyet listelerinin hazırlanmasını kapsar.

İnşaat

Proje Yönetimi

Yüklenici seçimi, inşaat yönetimi ve test-devreye alma dahil olmak üzere inşaat sürecinin koordinasyonudur.

Kalite Kontrol

Müşteri beklentilerini karşılama adına yapılan ve tüm inşai uygulamaların kontrol edildiği çalışmaları kapsar.

Test ve Devreye Alma

Test ve devreye alma süreci sistemlerin ve cihazların düzgün çalışmasını, kullanım amacını karşılamasını kontrol eden ve devreye alma işlemlerinin yapıldığı çalışmalardır.

Sertifikasyon

Bir sistemin, ürünün belirli gereksinimleri veya standartları karşıladığını doğrulamak ve onaylamak için yapılan çalışmaları kapsar.

Mekan İşletmeciliği ve Operasyon Yönetimi

Venue Management & Operations

Mekan İşletmeciliği ve Operasyon Yönetimi

Mekân işletme modeli ve uygunluk çalışması, sanatsal programlama ile tesis kullanımı, tüm mekân işletme süreçlerine ait çalışmaları içerir.

Bu hizmetimiz;

kültürel kompleksler, operalar, tiyatrolar, konferans salonları ve benzer kültürel yapılar gibi alanlarda geniş referans ve saha deneyimine sahip, kardeş şirketimiz Fasilite tarafından yürütülmektedir."

www.fasilite.net

Proje Analizi

01

Site Analysis

Assessment of the site to determine its potential and limitations, as well as to identify any issues that may impact the design of the building.

02

Heritage Conservation

Design of solutions to preserve and restore historic buildings and sites while ensuring they continue to serve their intended purpose.

03

Concept Design

Creation of preliminary design concepts, including sketches and 3D renderings, to visually communicate the overall design vision to the client.

04

Space Planning

Development of a functional plan that efficiently uses the available space and addresses the client's needs and requirements.

05

Interior Design

Design of interior spaces, including finishes, fixtures, and furniture, to create functional and aesthetically pleasing environments.

06

Detailed Design

Preparation of detailed architectural drawings, including floor plans, elevations, sections, and details, which provide the information necessary for construction.

07

Acoustics

Design and detailed solutions for, General Building Acoustics, Venue Acoustics, Electro Acoustics, Noise and Vibration Control, Sound Isolation and Recording Studios Acoustics.

08

Performance Systems Design

Design of systems needed from performance spaces such as, Stage design, Audio, Video and Lighting systems.

09

Stage Engineering Design

State of the art Design and implementation of, Flying bar systems, Stage elevators, Revolving platforms, Stage wagons, Trap lifts, Stage tilt systems, Orchestra pits, Rigging systems, Theater seating systems, and any other custom solutions that a venue may needs.

10

Building Code Compliance

Review and assessment of the design to ensure that it complies with relevant building codes and regulations.

11

Sustainability Consultation

Integration of sustainable design principles and technologies into the design to reduce consumption of non-renewable resources, minimize waste, and create healthy, productive environments.

12

Construction Documentation

Preparation of technical drawings and specifications necessary for construction, including construction details and material specifications.

13

Cost Estimation

Preparation of cost estimates for construction, including materials, labor, and contingency costs.

14

Project Management

Coordination and management of the construction process, including contractor selection, construction administration and test & commissioning.

15

Venue Management & Operations

Venue operating model and Feasibility study, Artistic programming & Facility utilization, Venue operations.

bottom of page