top of page

İnovasyon

Gerçek yaşam deneyimine dayanan yeni yaratıcı yaklaşımlar.

Desmus için “İnovasyon”, saha operasyonlarındaki uzun süreli deneyimden yola çıkarak toplumun kültür ve geleneklerinden ilham alan, mimari tasarıma yönelik yeni ve yaratıcı yaklaşımları ifade eder.

İnovasyon / D-Koridor

VIP misafirleri ve normal misafirleri herhangi bir fiziksel değişiklik olmadan ağırlamaya olanak tanıyan benzersiz bir oditoryum tasarım yeniliği.

İnovasyon / D-Erişim

Sahne ve oditoryum arasındaki erişim sorunlarının üstesinden gelen büyük salonlar için yenilikçi tasarım çözümü.

bottom of page