top of page

Kültürel Mirasın Korunması

Kültürel Mirasın korunması, gelecek nesiller için tarihi, kültürel ve doğal kaynakların korunması ve korunması sürecidir.

 
Kültürel Mirasın korunmasının amacı, bu kaynakların erişilebilir ve çağdaş toplumla ilgili olmasını sağlarken özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumaktır.

Kültürel Mirasın Korunma aşamaları tipik olarak döngüsel bir değerlendirme, planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini içerir. İşte her aşamaya kısa bir genel bakış:

  • Değerlendirme: Bu aşama, korunması gereken miras kaynaklarının belirlenmesini ve belgelenmesini içerir. Bu, anketler yapmayı, tarihsel kayıtları araştırmayı ve topluluk girdilerini toplamayı içerebilir.

  • Planlama: Miras kaynakları belirlendikten sonra, bir koruma planı geliştirilir. Bu plan, kaynakları korumaya yönelik amaçları, hedefleri ve stratejileri ana hatlarıyla belirtir ve fiziksel restorasyon, yorumlama ve eğitim için tavsiyeler içerebilir.

  • Uygulama: Bu aşama, koruma planının eyleme geçirilmesini içerir. Bu, fiziksel restorasyon çalışmalarını, yorumlayıcı materyaller geliştirmeyi ve sürdürülebilir yönetim uygulamalarını uygulamayı içerebilir.

  • Değerlendirme: Koruma planı uygulandıktan sonra etkinliğinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu, miras kaynaklarının durumunun izlenmesini, ziyaretçi kullanımının ve memnuniyetinin izlenmesini ve koruma çabalarının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesini içerebilir.

Kültürel Miras kaynaklarının zaman içinde etkili bir şekilde korunmasını ve yönetilmesini sağlamak için devam eden değerlendirme, planlama, uygulama ve değerlendirmeyi içerdiğinden, bu döngüsel süreç genellikle "koruma döngüsü" olarak adlandırılır.
 

bottom of page