top of page

Akustik Çözümlere Neden İhtiyaç Duyarız?

Akustik nedir?

Akustik, en genel tanımıyla sesi inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunanca'da "işitme" anlamına gelen akustik, Türkçe'ye "yankı bilimi" olarak çevrilmiştir.


Mimaride akustik, ortamdaki sesi iyileştirmek ve kullanıcıların akustik konforunu ve mekânsal deneyimini artırmak açısından büyük önem taşır.


Akustiğin Temel Kavramları

En önemli kavram sestir. Belirli bir frekansta titreşen bir kaynaktan yayılan enerjiye sahip dalgalara ses denir. Diğer bir deyişle ses, canlıların işitme organlarının algılayabildiği periyodik basınç değişiklikleridir.


Ses, insan kulağını etkileyerek duyma duyusunu oluşturan hava moleküllerinin titreşimleri, bunların neden olduğu küçük hava basıncı değişiklikleri veya bu fiziksel olayın neden olduğu işitsel izlenim olarak da tanımlanabilir. Bir ses dalgasının en önemli fiziksel özelliklerinden bazıları frekansı, basıncı, genliği, yoğunluğu, hızı, periyodu ve dalga boyudur.


Mimari Akustik


Akustiğin arkeoakustik, biyoakustik, psikoakustik, ultrasonik vb. birçok farklı alt dalı vardır. Bu alt dallardan biri de mimari akustiktir. Ses, insan yaşamının her alanında ve ortamlarda yer alır ve ses kontrolü olmadan insanları kolaylıkla rahatsız eder. İşte bu noktada mimari akustik devreye giriyor. Mimari akustiğin modern bilimsel yöntemleri ilk kez Amerikalı fizikçi Wallace Clement Sabine tarafından kullanıldı. Akustiği nedeniyle dünyanın en iyi konser salonlarından biri olarak kabul edilen Boston Symphony Hall'un akustik tasarımı Sabine tarafından yapıldı.
Mimari akustiği, binaların işlevlerine göre akustik ihtiyaçlarını belirler. Yapı akustiği ve oda akustiği olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Bina akustiği en basit tanımıyla gürültü kontrol çalışmaları ve ses yalıtım uygulamalarının binanın işlevine göre belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Oda akustiği ise bir iç mekânın kullanım amacına göre akustik özelliklerinin belirlenmesi ve sağlanması için çözümler üretir. Oda akustiği, optimal yansıma/yankılanma süresi hesaplamaları, ilk yansımalar, mevcudiyet kriterleri çalışmaları ve açık yankıya karşı önlemler gibi çalışmaları içerir. Bu çalışmalar sonunda akustik kusurları giderilmiş ve akustik olarak kullanım amacına uygun hale getirilmiş iç mekân elde edilmektedir. Hem bina hem de oda akustiğinin temel amacı, işitsel konfor ile akustik olarak işlenmiş alanlar yaratmaktır.


Akustik Çözümler Nelerdir ve Nerelerde Kullanılırlar?Akustik çözümler, mekânın kullanım amacı, hacmi, kapasitesi gibi çok çeşitli kriter ve parametreler dikkate alınarak tasarlanır. Akustik düzenlemenin birincil hedefleri, gürültüyü ve ses sorunlarını kontrol etmek, doğal olarak oluşan yankıları ve diğer olası ses sorunlarını ortadan kaldırmak ve kullanıcılara işitilebilir olarak daha rahat bir ortam sağlamaktır.


Akustik çözüm denilince akla performans merkezleri, operalar, tiyatrolar, kültür sarayları gibi hacimler gelse de akustik çözüm gerektiren hacimler bunlarla sınırlı değil. Kütüphaneler, oteller, ibadethaneler, restoranlar, hastaneler, okullar, anaokulları ve kreşler, spor salonları, ofisler ve konutlar için de akustik çözümler gereklidir. Genel olarak, akustik çözümler tüm bina türleri için bir zorunluluktur.
Akustik Malzemeler nedir?


Akustik malzeme, piyasada yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Ağırlıklı olarak oda akustiği için kullanılan ses yutucu malzemeler ile hem gürültü kontrolü hem de ses yalıtımı için kullanılan malzemeler için kullanılmaktadır. Bu terim belirli bir amaç için üretilmiş bir malzeme türünü ifade etse de, malzeme kullanımı profesyonel bir yaklaşım gerektirmektedir. Malzemenin akustik özelliklerini ve davranışını bilerek gerekli akustik düzenlemeye uygun malzeme seçmek esastır. Kullanılacak akustik malzemelerin test raporları ve uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalara sahip olması gerekmektedir.


Ses yalıtım bariyerleri, akustik izolatörler, titreşim yutucular, ses yalıtımlı kapılar veya mekân akustiği uygulamalarında kullanılan çeşitli ses yutucu malzemeler, bina akustiği uygulamalarında kullanılan bas yutucular, difüzörler, akustik kumaşlar, perdeler akustik malzemelere örnek olarak verilebilir.


Desmus ve Akustik Tasarımlar

Desmus, birden fazla kullanıcıya hizmet veren mekanlarda, işlevsellik ve estetiğin birincil odak noktası olan akustik koşulların en uygun şekilde oluşturulmasını sağlar. Alanında uzman bir ekiple yaptıkları çalışmalarda, mekanların akustik açıdan tüm kullanıcılar için optimum konfor düzeyine getirilmesi için akustik tasarımlar yapmaktadırlar. Mekânın kullanımına uygun akustik koşulların sağlanması için gerekli olan tüm akustik hesaplamalar, simülasyonlar ve projelendirme çalışmalarında ulusal ve uluslararası kriterler, standartlar ve yönetmelikler esas alınmaktadır. Kültürel mimarinin en önemli unsurlarından olan yapı ve mekân akustiği danışmanlık hizmetleri, projenin ilk aşamasında sürece dahil edilmektedir. Tasarım aşamasından uygulamaların tamamlanmasına kadar tüm disiplinleri koordine ederek mimarlar, müteahhitler ve tüm saha ekipleriyle çalışırlar.

Comentarios


bottom of page