top of page

Proje Analizi

Proje analizi, fizibilitesini, gereksinimlerini, risklerini ve potansiyel etkisini belirlemek için bir projeyi inceleme sürecidir.


Proje analizi, bir projenin iyi planlanmasını, iyi yürütülmesini ve istenen sonuçlara ulaşmasını sağlamada kritik öneme sahiptir.


Paydaşların bir projeye kaynak yatırıp yatırmama konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Proje analizi süreci, aşağıdakiler gibi birkaç önemli adımı içerebilir:

  • Projenin kapsamını ve hedeflerini tanımlayın: Projenin hangi sorunu çözmeyi amaçladığı, hangi hedeflere ulaşmayı amaçladığı ve hangi sonuçların beklendiği dahil olmak üzere proje kapsamını ve hedeflerini açıkça tanımlayarak başlayın.

  • Kilit paydaşları tanımlayın: Proje sponsorları, proje ekibi üyeleri, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflar dahil olmak üzere projeye dahil olacak tüm paydaşları tanımlayın.

  • Bir fizibilite çalışması yapın: Projenin teknik, finansal ve operasyonel fizibilitesini değerlendirmek için bir fizibilite çalışması yapın. Bu, projeyle ilgili potansiyel risklerin, zorlukların ve fırsatların belirlenmesini içerecektir.

  • Bir proje planı geliştirin: Projenin temel faaliyetlerini, kilometre taşlarını ve çıktılarını özetleyen bir proje planı geliştirin. Bu, bir zaman çizelgesini, kaynak gereksinimlerini ve bir bütçeyi içermelidir.

  • Proje risklerini belirleyin: Projenin başarısını etkileyebilecek tüm potansiyel riskleri tanımlayın. Bu, bir risk analizi yaparak ve bir risk yönetim planı geliştirerek yapılabilir.

  • Projeyi izleyin ve kontrol edin: Projenin ilerleyişini sürekli olarak izleyin ve gerektiğinde gerekli ayarlamaları yapın. Bu, proje kilometre taşlarının izlenmesini, proje maliyetlerinin izlenmesini ve proje çıktılarının zamanında tamamlanmasının sağlanmasını içerebilir.

  • Proje sonuçlarını değerlendirin: Proje tamamlandığında, projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve gelecekteki projelere uygulanabilecek herhangi bir ders alınıp alınmadığını belirlemek için sonuçları değerlendirin.
     

bottom of page