top of page

Alan Planlaması

Alan planlaması, fiziksel bir alanı, onu kullanacak kişilerin özel ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılarken işlevselliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde organize etme ve düzenleme sürecidir. Kültür Merkezi, Opera, Tiyatro, Konferans Salonu veya diğer herhangi bir Kültürel Alan türü olsun, alanın kullanım amacına göre optimize edilmesini sağlamak için mimari ve iç tasarım projelerinde alan planlaması kullanılır.

Alan planlamasının aşamaları tipik olarak şunları içerir:

  • İhtiyaç analizi: İlk aşama, alan kullanıcılarının ihtiyaç ve gereksinimlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu, faaliyetlerini, iş akışlarını ve ihtiyaç duydukları ekipman veya mobilyaları anlamayı içerebilir.

  • Uzay Analizi: Bu aşama, boyutu, şekli ve konumu dahil olmak üzere mevcut alanın analiz edilmesini içerir. Ayrıca, dikkate alınması gereken sınırlamaların veya kısıtlamaların belirlenmesini de içerebilir.

  • Konsept geliştirme: Bu aşamada, ihtiyaç değerlendirmesi ve alan analizine dayalı olarak tasarım kavramları geliştirilir. Bu, önerilen tasarımı görselleştirmek için eskizlerin veya 3B modellerin oluşturulmasını içerebilir.

  • Alan Tahsisi: Tasarım konseptleri geliştirildikten sonra, farklı aktiviteler, işlevler ve mobilyalar için alan tahsis edilir.

  • Mobilya ve Ekipman Seçimi: Bu aşama, mekana ve kullanım amacına uygun mobilya ve ekipmanın seçilmesini içerir.

  • Aydınlatma ve HVAC Planlaması: Aydınlatma ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemleri, mekanın konforlu ve işlevsel olmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

  • Son tasarım: Nihai tasarım, inşaat veya yenileme sürecini yönlendiren ayrıntılı çizimler ve spesifikasyonlar dahil olmak üzere geliştirilir.
     

bottom of page