top of page

Sahne Mühendisliği Tasarımı

Sahne mekanik sistemleri tasarımı, uçan bar (çubuk) sistemleri, Sahne Asansörleri, Döner Platformlar, Sahne Vagonları, Trap Liftler, Sahne Tilt Sistemleri, Orkestra Çukurları, Arma Sistemleri, Tiyatro Oturma Sistemleri gibi sahne yapımlarında kullanılan tüm mekanik sistemlerin tasarımını ve mühendisliğini ve bir etkinlik mekânının ihtiyaç duyabileceği diğer özel çözümleri kapsar.

Mekanik sistem tasarım süreci tipik olarak aşağıdakileri adımları içeren birkaç aşamadan oluşur:

  • Kavramsal tasarım: Bu aşamada tasarımcı, üretimin gereksinimlerini anlamak ve sahne mekanik sistemleri için üst düzey bir tasarım konsepti geliştirmek için yapım ekibiyle birlikte çalışır. Bu, önerilen tasarımı iletmeye yardımcı olacak eskizleri, çizimleri ve diğer görsel yardımcıları içerebilir.

 

  • Detaylı tasarım: Kavramsal tasarım onaylandıktan sonra tasarımcı, çeşitli mekanik sistemler için ayrıntılı mühendislik çizimleri ve spesifikasyonlar geliştirmeye başlayacaktır. Bu, belirli bileşenlerin seçilmesini, yüklerin ve gerilmelerin hesaplanmasını ve güvenlik düzenlemelerine uygunluğun sağlanmasını içerebilir.

Sahne mekanik sistemleri tasarımı, teknik bilgi, yaratıcılık ve pratik deneyimin bir kombinasyonunu gerektiren karmaşık ve oldukça uzmanlaşmış bir alandır. Sahne prodüksiyonlarının izleyiciler için güvenli, etkili ve ilgi çekici olmasını sağlamada kritik bir rol oynar.
 

bottom of page