top of page

Hizmetler

Kültürel değerleri yansıtmak ve şekillendirmek için kültür ile mimari yakından ilişkilidir. Kültürün, mimarinin ve diğer tüm sanatsal ifadelerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir yapıda hizmetlerimiz bu ilişkileri detaylandırmaya, keşfetmeye ve yansıtmaya odaklanmaktadır.

Kapsamlı hizmet portföyümüzü keşfedin.

Proje Analizi

Proje Analizi

Proje fizibilitesi ile proje potansiyelini ve kısıtlamalarını belirlemek için yapılan değerlendirme, tasarımı etkileyebilecek herhangi bir sorunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Mimari Tasarım

Konsept Tasarımı

Genel tasarım vizyonunu müşteriye görsel olarak iletmek için eskizler ve 3D render'lar dahil olmak üzere ön tasarım konseptlerinin oluşturulması.

Alan Planlaması

Mevcut alanı verimli bir şekilde kullanıldığı ve müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan işlevsel bir planın geliştirilmesi.

Kültürel Mirasın Korunması

Tarihi binaları ve sit alanlarını korumak, restore etmek ve aynı zamanda amaçlarına hizmet etmeye devam etmelerini sağlamak için çözümler tasarlamak.

İç Mekân Tasarımı

İç Mekân Tasarımı

İç mekânların tasarımı, işlevsel ve estetik olarak hoş bir ortam oluşturmak için yüzey kaplamaları, armatürler ve mobilyaların dahil olduğu tasarımlar.

Detaylı Tasarım

Detaylı Tasarım

İnşaat için gerekli bilgileri sağlayan kat planları, cepheler, kesitler ve detayları içeren detaylı mimari çizimlerin hazırlanması.

Akustik Tasarım

Genel Bina Akustiği, Mekan Akustiği, Elektro Akustik, Gürültü ve Titreşim Kontrolü, Ses Yalıtımı ve Kayıt Stüdyoları Akustiği tasarım ve detay çözümleri.

Performans Sistemleri Tasarımı (AVL)

Sahne tasarımı, Ses, Görüntü ve Işık sistemleri gibi performans alanlarından ihtiyaç duyulan sistemlerin tasarımı.

Sahne Mühendisliği Tasarımı

Bir etkinlik mekânının ihtiyaç duyabileceği uçan bar, trap kaldırma, askı, sahne eğimtiyatro koltuk sistemleri, sahne asansörleri, döner platformlar, sahne arabaları, orkestra çukurları,  ve diğer özel çözümlerin tasarımı ve uygulanması için en son teknoloji çözümleri.

Bina Kodu Uyumluluğu

İlgili bina kodları ve düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmak için tasarımın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.

Sürdürülebilirlik Tasarımı

Yenilenemeyen kaynakların tüketimini azaltmak, israfı en aza indirmek ve sağlıklı, üretken ortamlar yaratmak için sürdürülebilir tasarım ilkelerinin ve teknolojilerinin tasarıma entegrasyonu.

Kütüphane Sistemleri Tasarımı

Fiziksel tesislerini inşa etmeyi, yenilemeyi veya genişletmeyi planlayan kütüphanelere veya kurumlara uzman rehberliği ve yardımı sağlıyoruz.

Arşiv Sistemleri Tasarımı

Uzmanlaşmış danışmanlık hizmetimiz, arşiv malzemelerinin korunmasına ve depolanmasına yönelik fiziksel tesislerin planlanması, tasarımı, inşası ve yönetimine odaklanmaktadır.

İhale Dokümantasyonu

İhale Dokümantasyonu

İhaleler için gerekli şartname kitapçıklarının, BOQ listelerinin ve maliyet tahminlerinin hazırlanması.

Proje Analizi

01

Site Analysis

Assessment of the site to determine its potential and limitations, as well as to identify any issues that may impact the design of the building.

02

Heritage Conservation

Design of solutions to preserve and restore historic buildings and sites while ensuring they continue to serve their intended purpose.

03

Concept Design

Creation of preliminary design concepts, including sketches and 3D renderings, to visually communicate the overall design vision to the client.

04

Space Planning

Development of a functional plan that efficiently uses the available space and addresses the client's needs and requirements.

05

Interior Design

Design of interior spaces, including finishes, fixtures, and furniture, to create functional and aesthetically pleasing environments.

06

Detailed Design

Preparation of detailed architectural drawings, including floor plans, elevations, sections, and details, which provide the information necessary for construction.

07

Acoustics

Design and detailed solutions for, General Building Acoustics, Venue Acoustics, Electro Acoustics, Noise and Vibration Control, Sound Isolation and Recording Studios Acoustics.

08

Performance Systems Design

Design of systems needed from performance spaces such as, Stage design, Audio, Video and Lighting systems.

09

Stage Engineering Design

State of the art Design and implementation of, Flying bar systems, Stage elevators, Revolving platforms, Stage wagons, Trap lifts, Stage tilt systems, Orchestra pits, Rigging systems, Theater seating systems, and any other custom solutions that a venue may needs.

10

Building Code Compliance

Review and assessment of the design to ensure that it complies with relevant building codes and regulations.

11

Sustainability Consultation

Integration of sustainable design principles and technologies into the design to reduce consumption of non-renewable resources, minimize waste, and create healthy, productive environments.

12

Construction Documentation

Preparation of technical drawings and specifications necessary for construction, including construction details and material specifications.

13

Cost Estimation

Preparation of cost estimates for construction, including materials, labor, and contingency costs.

14

Project Management

Coordination and management of the construction process, including contractor selection, construction administration and test & commissioning.

15

Venue Management & Operations

Venue operating model and Feasibility study, Artistic programming & Facility utilization, Venue operations.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Yüklenici seçimi, inşaat idaresi ve test ve devreye alma dahil olmak üzere inşaat sürecinin koordinasyonu ve yönetimi.

Test ve Devreye Alma

Test ve devreye alma süreci, sistemlerin ve cihazların düzgün çalışmasını ve kullanım amacını karşılamasını sağlamada önemli bir adımdır.

Sertifikasyon

Sertifikasyon, bir sistemin veya ürünün belirli gereksinimleri veya standartları karşıladığını doğrulamak ve onaylamak için önemli bir süreçtir. Süreç, sistem veya ürünün belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesini ve performansının ve işlevselliğinin değerlendirilmesini içerir.

​Mekân ve Operasyonların Yönetimi

Mekân ve Operasyonların Yönetimi

Mekân işletme modeli ve uygunluk çalışması, sanatsal programlama ile tesis kullanımı, mekân işletmeleri.

bottom of page